Thursday, 30 May 2013

Al-Imran


http://youtu.be/mGfy0mG7Pl4

Al-Imran,
97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasuki nya (Baitullah itu) menjadi aman lah dia; mengerjakan haji  adalah kewajiban manusia terhadap Allah, iaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.  Barang siapa mengingkari (kewajipan haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.  

 

No comments:

Post a Comment